عمومی

خبر فارسی چگونه کار می کند ؟

خبر فارسی چگونه کار می کند ؟ چرا سایت من تحت پوشش خبر فارسی قرار نمی گیرد ؟ خبر را سایت من منتشر کرده است ولی خبر فارسی سایت دیگری که مطلب من را کپی کرده است نمایش می دهد ؟ چرا فلان خبر که اصلا ورزشی نیست در بخش ورزشی قرار دارد ؟ چرا سایتی که مشابه شما عمل می کند محدودیت های شما را ندارد؟  و دهها سوال دیگر که بخاطر آن، این مطلب را  می نویسم. قصد دارم تا در این مطلب برای عموم، بدون اینکه بصورت فنی به مسائل نگاه کنم،  پاسخی برای سوال هایی که مرتب از من می پرسند بدهم.